Verbetering van akten van de Burgerlijke Stand

Inhoud

Het kan gebeuren dat er in een akte van de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte ...) een fout staat.

Afhankelijk van de soort fout kan:

 • Onmiddellijk een verbetering op de akte aangebracht worden door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit kan indien het gaat over een schrijf- of typ fout in de naam of voornaam of indien een verkeerde datum of plaats genoteerd werd. We spreken dan over de verbetering van een materiële vergissing. 
   
 • Een verbetering pas uitgevoerd worden nadat een verbeterend vonnis wordt uitgesproken door de familierechtbank. Een vonnis is nodig voor de verbetering van alle fouten die niet onder de wettelijk omschrijving van een materiële vergissing vallen.

Procedure

 • Neem contact op met de dienst Burgerlijke Stand / Niet-Belgen. Indien nodig volgt een bespreking van het dossier aan het loket. Er moet hiervoor een afspraak gemaakt worden. Er kan gevraagd worden om dan eventuele bewijsstukken voor te leggen.
 • Na controle van het dossier:
  • Indien mogelijk zal de fout onmiddellijk verbeterd worden (materiële vergissing).
  • Indien de fout geen materiële vergissing blijkt, zal een verzoekschrift tot verbetering neergelegd moeten worden bij de familierechtbank. De verbetering van de fout op de akte kan pas nadat de familierechtbank een verbeterend vonnis heeft uitgesproken.
 • Is er een aanpassing gebeurd, breng dan indien nodig officiële instanties op de hoogte van de wijzigingen. Eventueel moet de identiteitskaart, het rijbewijs .... aangepast worden.