Veilig fietsen in groep: plaats op de weg

Basisregels

De basisregels voor fietsen in groep hangen af van de grootte van de groep:

Minder dan 15 fietsers:

 • Verplicht fietspad gebruiken als dat er is
 • Als er geen fietspad is mag je met twee naast elkaar op de rijbaan fietsen:
  • Binnen de bebouwde kom moeten tegenliggers kunnen kruisen
  • Buiten de bebouwde kom moet je ook achter elkaar gaan rijden als er achterop liggend verkeer komt

Vanaf 15 tot 50 fietsers:

 • Toegelaten constant met twee naast elkaar op de rijbaan te rijden
 • Gebruik fietspad niet verplicht, wel aangeraden
 • Wegkapiteins en volgauto niet verplicht, wel toegelaten

Meer dan 50 fietsers:

 • Wegkapitein én een begeleidende auto vooraan en achteraan de groep verplicht
 • Begeleidende auto’s houden 30 meter afstand, voorzien van een waarschuwingsbord op het dak

Wegkapiteins

Taken

 • Zorgen voor goed verloop fietstocht
 • Mogen dwarsverkeer stilleggen aan kruispunt zonder verkeerslichten, zodat groep samen kan oversteken
 • Zorgen voor goede communicatie binnen de groep
 • Houden groep compact door voor- en achteraan te rijden

Voorwaarden

 • Minstens 21 jaar
 • Hoeven geen opleiding te volgen
 • Dragen band aan linkerarm met de nationale driekleur en het woord ‘wegkapitein’ in zwarte letters op de gele streep
 • Gebruiken een wit rond verkeersbord met rode rand om het dwarsverkeer te doen stoppen
 • Hoeven geen fluohesje te dragen, wel aanbevolen

©Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Website Het Houtsche

Tel. 050 820 800