Vast Bureau (OCMW)

Nieuw vanaf de legislatuur 2019-2024 is dat de leden van het College ook de 7 leden van het Vast Bureau van het OCMW zijn. De burgemeester is de voorzitter van het Vast Bureau.

De belangrijkste taken van het Vast Bureau zijn

  • uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
  • voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad
  • opvolging dagelijks bestuur van het OCMW.

Het College van Burgemeester en Schepenen komt elke week bijeen op maandagnamiddag. De vergadering van het Vast Bureau gaat aansluitend door.

Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt bekend gemaakt op de website. De goedgekeurde notulen kunnen geraadpleegd worden in het Secretariaat in OostCampus voor wat betreft niet-persoonsgebonden zaken.

Samenstelling