Uittreksel uit het strafregister

Vraag uittreksel strafregister aan

Inhoud

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere bewijs van goed zedelijk gedrag. Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Er bestaan 3 soorten uittreksels uit het strafregister:

 • Model 1 – 595 (basismodel)
  Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
 • Model 1 –  596-1 (gereglementeerde activiteiten)
  Dit uittreksel dient voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden (vastgesteld bij wets- of verordeningsbepalingen) zijn gereglementeerd. (o.a. wapenvergunning ...)
 • Model 2 –  596-2
  Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die wel onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Procedure

 • Je komt naar het Onthaal in OostCampus of
 • je doet de aanvraag via het digitaal loket (via blauwe knop onder de titel). Opgelet: de types 595 en 596.1 worden na beveiligd aanmelden (met eID, itsme of een token) meteen afgeleverd; voor het type 596.2 is eerst een controle door de politie nodig. Van zodra deze controle afgerond is, wordt het uittreksel digitaal afgeleverd, op voorwaarde dat je je bij het indienen van de aanvraag ook beveiligd heeft aangemeld.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Indien je het uittreksel niet persoonlijk komt aanvragen aan het loket, geef je een volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart mee met de persoon die je uittreksel komt aanvragen.