Tombola of collecte organiseren: vergunning aanvragen

Aanvraag vergunning tombola of collecte

Inhoud

Verenigingen die tijdens een activiteit zoals bv. een spaghetti-avond een tombola organiseren, hebben hiervoor geen vergunning nodig. 

Laat je echter genummerde loten drukken om die te verkopen met de bedoeling om de opbrengst integraal te bestemmen voor de hieronder vermelde goede doelen en je organiseert op een later tijdstip een trekking, dan heb je wel een vergunning nodig.

Voorwaarden

Tombola's

Tombola’s zijn enkel toegelaten indien je een vergunning hebt voor het inrichten van een loterij of tombola, waarvan de opbrengst integraal bestemd is voor:

 • daden van godvruchtigheid of weldadigheid
 • de aanmoediging van de nijverheid (in het algemeen) of van de kunsten
 • een ander doel van algemeen nut

Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of instellingen van openbaar nut kunnen een aanvraag voor een vergunning indienen, als:

 • de statuten van die verenigingen of instellingen ten minste vijf jaar voordien werden gepubliceerd in de Bijlagen van het Koninklijk Staatsblad of
 • de toekenning van hun statuten voor minstens 5 jaar werd goedgekeurd bij koninklijk besluit.

Commerciële firma’s komen niet in aanmerking voor een vergunning.

Collecten

Wat de collecten betreft, zijn die hieronder niet onderworpen aan een vergunningsplicht:

 • de collecten die geen liefdadig doel hebben, met name collecten die een wetenschappelijk, literair, politiek, filosofisch, religieus of cultureel doel nastreven
 • de collecten die gehouden worden door erkende godsdienstige of liefdadige instellingen (bijvoorbeeld OCMW's en kerkfabrieken).

Wat met kienspelen en bingo?

Meer inlichtingen over het inrichten van een kienspel of bingo vraag je bij de Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel.

Procedure

Bij wie je een vergunning voor tombola moet aanvragen, hangt af van de situatie:

 1. In meerdere gemeenten: vergunning deputatie
  Wordt de uitgifte van loten voor een tombola gedaan, aangekondigd of bekend gemaakt in meerdere gemeenten? Dan heb je een vergunning van de deputatie nodig. Ook wanneer je een collecte houdt in meerdere gemeenten van de provincie, heb je een vergunning van de deputatie nodig.
 2. Binnen één gemeente: vergunning College van Burgemeester en Schepenen
  Wordt de uitgifte van loten voor een tombola gedaan, aangekondigd of bekend gemaakt in één gemeente, in dit geval Oostkamp? Richt je dan tot het College van Burgemeester en Schepenen. Vul het aanvraagformulier in en stuur het ons door via mail. Het College van Burgemeester en Schepenen deelt dan zijn beslissing mee.
 3. In meer dan één provincie: vergunning Ministerie van Binnenlandse Zaken
  Wordt de uitgifte van loten voor een tombola gedaan, aangekondigd of bekend gemaakt in meer dan één provincie? Dan betreft het een nationale vergunning. Die moet je aanvragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dezelfde regeling is ook van toepassing voor aanvragen voor het houden van een collecte.