Toelagereglement op de teruggave milieubelasting

Datum bekendmaking dinsdag 24 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019

De milieubelasting is verschuldigd op 1 januari van het aanslagjaar en is ondeelbaar. In bepaalde gevallen, bv. bij overlijden van de enige ingeschrevene op het adres of bij verhuis naar een persoon of instelling op de gemeente die de milieubelasting betaalt, is het billijk om een teruggave van de milieubelasting voor de maanden waarvoor geen gebruik van de huisvuildienst wordt gemaakt, toe te kennen.