Vrijwilligerswerk in het Zuiden: aanvragen toelage

Vraag je toelage aan

Inhoud

Heb je een engagement met een ontwikkelingsproject in het Zuiden en ga je soms ter plaatse helpen? Of heb je zin om vrijwilligerswerk voor een ontwikkelingsproject in het Zuiden te doen?

Als blijk van waardering voor je inzet voorziet de gemeente een toelage.

Indien alle voorwaarden uit het toelagereglement voldaan zijn wordt 150 euro overgemaakt aan het project waar je engagement opneemt.

Voorwaarden

Vul het formulier in om je aanvraag voor een toelage voor vrijwilligerswerk in het Zuiden te doen. De Mondiale werking zal je aanvraag dan verder behandelen.

Enkele aandachtspunten:

  • Alle vragen uit het formulier moeten in je verslag beantwoord zijn.
  • In het antwoord kan je verwijzen naar documenten als bijlage of een internetadres voor het vervolledigen van de vraag. Dit is vaak een meerwaarde. 
  • Als vrijwilliger dien je in het jaar waarin je vrijwilligersreis doorgaat het aanvraagformulier voor de toelage in.
  • De betoelaging per vrijwilliger bedraagt forfaitair 150 euro en wordt slechts één keer per persoon en per jaar toegekend.
  • De toelage wordt betaald op het rekeningnummer van het project waar het vrijwilligerswerk verricht werd. Voor eenzelfde initiatief/project komen maximaal twee aanvragen per jaar in aanmerking.

Heb je vragen?

Neem contact op met onze Mondiale werking.