Toelage verenigingen

Inhoud

De Oostkampse verenigingen zijn en blijven een belangrijke partner van de gemeente in het opbouwen en onderhouden van het sociale weefsel. De krachtlijnen van Visie Oostkamp 2030 benadrukken dit extra via de kernbegrippen verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid. Via het geven van een extra financiële stimulans willen we de verenigingen dichter betrekken bij de doelstellingen die het bestuur in het meerjarenplan 2020-2025 wenst te realiseren.

Na een geslaagde opstart van het nieuwe toelagesysteem in 2020 zetten we dit graag samen verder de volgende jaren. De uitdaging blijft dat jij met je vereniging participeert aan het gemeentelijke beleid. Je zorgt zo mee voor een samenleving waarin verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid centraal staan. En je krijgt er extra subsidies voor!

In een aantal subsidiereglementen (voor verenigingen, straatfeesten, flankerend onderwijsbeleid…) voorzien we dus extra middelen voor initiatieven die mee hun schouders zetten onder de Visie Oostkamp2030. Algemene regel is dat er een referentiebedrag bepaald wordt op basis van vaste criteria in de reglementen. 70% van dit referentiebedrag wordt als basistoelage uitbetaald als er geen extra engagement opgenomen wordt. Elke vereniging kan daarbovenop een engagementstoelage bekomen (max. 40% van het referentiebedrag).

Voorwaarden

Om hiervoor in aanmerking te komen, engageert de vereniging zich op vlak van één of meerdere van de hieronder beschreven criteria. Tegenover elk opgenomen criterium staat 10% engagementstoelage.

Om voor de 10% engagementstoelage in aanmerking te komen, moet de vereniging bij elk gekozen criterium de verplichte actie opnemen én zich engageren voor een tweede actie. Deze tweede actie kan ofwel uit de keuzelijst bij het betreffende criterium komen ofwel een eigen actie zijn die binnen het kader van het criterium past.