Opzetten van een landbouwactie, -initiatief of -campagne: toelage aanvragen

Doe hier je online aanvraag

Inhoud

Tot en met 31 december 2025 wordt een gemeentelijke toelage aan Oostkampse landbouwverenigingen voor het voeren van promotie voor de landbouw in de brede zin toegekend.

Voorwaarden

Om als landbouwvereniging aanzien te worden moet minstens een van de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • minimum twintig Oostkampse aangesloten landbouwbedrijven;
  • een lokale adviesraad van Oostkampse landbouwers;
  • een ad hoc samenwerkingsverband van minimum tien Oostkampse landbouwers.

De medewerking van het gemeentebestuur wordt bij alle aankondigingen, publicaties, persberichten, programmaboeken, affiches, folders, e.d. vermeld door het duidelijk zichtbaar aanbrengen van het gemeentelogo en de tekst “met medewerking van het gemeentebestuur Oostkamp”.

Procedure

  • landbouwverenigingen dienen minstens een maand voor de activiteit het aanvraagformulier in
  • dit gebeurt bij voorkeur digitaal, maar kan ook op papier worden bezorgd
  • de gemeente engageert zich om een coachende rol op te nemen.

Kostprijs

  • De toelage wordt na de realisatie van het project op basis van de ingediende facturen uitbetaald. De toelage kan in geen geval groter zijn dan het totaal bedrag van ingediende facturen.
  • De toelage bedraagt maximaal 1.500 euro per project.
  • Een landbouwvereniging kan elk jaar maximaal 1.500 euro aan toelage ontvangen.