Wonen ouderen

Samen bereik je meer dan alleen. Onder dat motto werken gemeente en OCMW Oostkamp voor het woonzorgcentrum Ter Luchte sinds januari 2020 (via een nieuwe vzw) samen met Groep Zorg H. Familie. Groep Zorg H. Familie vzw staat garant voor een kwaliteitsgerichte zorg in diverse woonzorgcentra, waaronder ook Sint-Jozef in Oostkamp. Verbondenheid, gelijkwaardigheid, kwetsbaarheid, bezieling en authenticiteit zijn de kernwaarden. Door deel uit te maken van een grotere groep, vergroten we onze kennis en expertise in een sector die sterk in ontwikkeling is. De lokale samenwerking met Sint-Jozef maakt dat we voor de hele gemeente een gelijkaardige kwalitatieve zorg kunnen aanbieden, toegankelijk voor alle inwoners. Ook de gezamenlijke expertise op vlak van personeel, wetgeving en financiën zorgt dat we sterker staan in de steeds complexere uitbating.

In de vzw Ter Luchte zijn het lokaal bestuur Oostkamp en de Groep Zorg H. Familie volwaardige partners. Het lokaal bestuur blijft dus mee aan het stuur zitten en het beleid bepalen. Dit was een van de voorwaarden voor de samenwerking. Dit is dus geen echte privatisering van het woonzorgcentrum, maar een samenwerking, waarbij de expertise van de grotere groep een groot voordeel is. Het lokaal bestuur is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur, in het Directiecomité en de Algemene Vergadering. Zo beslissen we mee over de grote lijnen en houden we vinger aan de pols bij de dagelijkse werking.