Terras horecazaak

Inhoud

Een mooi terras aan je horecazaak kan een meerwaarde betekenen voor je zaak. Om een terras te realiseren wens je soms gebruik te maken van een openbaar plein, een groenzone of een gedeelte van het voetpad.

Indien je terras op een gedeelte van het openbaar domein staat, is het reglement rond terrassen op het openbaar domein van kracht. Dit is een onderdeel van het algemeen politiereglement.

Horecazaken die een terras voor de handelszaak op het openbaar domein willen plaatsen, moeten een wegvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

  • De zichtbaarheid van het verkeer mag nooit belemmerd worden.
  • Indien het voetpad een breedte heeft van meer dan 2 meter moet een obstakelvrije doorgang van ministens 1,50 meter vrijgehouden worden.
  • Als het voetpad minder dan 2 meter breed is, moet de obstakelvrije doorgang mintens 1,20 m breed zijn.
  • Dwars door het terras moet een vrije doorgang van minstens 1,50 m gelaten worden.

Procedure

Je vraagt schriftelijk (brief of e-mail) een wegvergunning aan bij de dienst Ruimtelijke Ordening. In de brief vermeld je de volgende gegevens: gegevens van de aanrager, locatie van het terras, periode, afmetingen van het terrasplan en je voegt ook duidelijke foto's toe.

Kostprijs

Gratis