Straatambassadeurs in Oostkamp

Inhoud

Wat doet een straatambassadeur?

Een straatambassadeur is een bewoner uit jouw straat die zich heeft opgegeven bij de werkgroep Mensen Spreken Mensen. Deze bewoner is de contactpersoon voor de gemeente, de wijkinspecteur en de bewoners van de wijk. De straatambassadeur helpt om de betrokkenheid in de buurt te verhogen en werkt zo samen met de bewoners aan een warme en duurzame buurt.

Waarvoor kan ik terecht bij mijn straatambassadeur?

De straatambassadeur helpt je met bij het organiseren van buurtinitiatieven zoals straatfeesten of speelstraten. Heb je ideeën of problemen omtrent de buurt of straat, spreek er over met de straatambassadeur. De straatambassadeur staat ook in voor burenhulp. Kortom: jouw straatambassadeur is het luisterend oor van jouw straat.

Samenwerking met de wijkinspecteur

De wijkinspecteur houdt toezicht op de naleving van het gemeentelijk politiereglement: problemen in verband met orde en rust detecteren, achterlaten van vuilnis, vandalisme, sociale problemen, toezicht en onderzoek bij woonstveranderingen, dierenbescherming ...

Woont er een straatambassadeur in mijn buurt?

Hieronder de lijst van straatambassadeurs per straat.

Baliebrugge (Sint-Godelieve)

Hertsberge

Moerbrugge

Nieuwenhove

Oostkamp

Ruddervoorde

Steenbrugge

Waardamme

Je hebt jouw straat niet gevonden? Dan heeft nog geen bewoner zich opgegeven als straatambassadeur voor jouw buurt.

Interesse om zelf straatambassadeur te worden?

Heb je interesse om straatambassadeur te zijn van jouw straat? Wil je graag weten wat de taak van een straatambassadeur precies inhoudt? Neem contact op met Martine Zutterman: warmegemeente@oostkamp.be, tel 050 819 906.