Storm

Inhoud

Een goed preventief onderhoud kan al veel onheil voorkomen bij storm en hevige regen. 

 • Maak regelmatig je dakgoten en waterafvoeren schoon.
 • Controleer of je dak/schoorsteen nog in goede staat is. Laat herstellen indien nodig.
 • Knip op tijd dode takken van je bomen, zodat die niet wegwaaien bij hevige wind.
 • Is het slikputje in de straat verstopt, meld het bij de gemeente

Is er storm voorspeld? Neem dan een aantal voorzorgsmaatregelen om jezelf veilig te stellen en de schade te beperken. 

 • Volg het weerbericht en neem het ernstig!
 • Berg alle voorwerpen op die meegesleurd kunnen worden: tuinmeubilair, vuilnisbakken, trampolines …
 • Help je buren indien nodig. 
 • Sluit ramen en deuren. 
 • Zorg dat je huisdieren binnen zitten.
 • Gaat de storm gepaard met bliksem? Haal dan de stekkers van al je  elektrische toestellen uit de stopcontacten.
 • Sluit ook je vensters en deuren.
 • Parkeer je wagen zeker niet onder een boom. 
 • Blijf zoveel mogelijk binnen. Moet je toch de baan op, pas je snelheid aan en wees alert voor rondvliegende voorwerpen. Rijd niet op wegen die onder water staan.
 • Ga zeker niet in het bos, dat is trouwens verboden bij stormweer. 
 • Schuil nooit onder een boom bij hevige wind of bliksem.

Tijdens een storm wordt meestal het noodnummer 1722 geactiveerd voor stormschade. 

Na de storm  

Heb jij schade? Dan raden we je aan om snel contact op te nemen met je verzekeraar. Is er schade aan je wagen, neem dan contact op met je autoverzekeraar. Doe snel aangifte. Zorg hierbij voor bewijsstukken (neem foto's). Zoek eventueel ook al bewijsstukken op zoals facturen. 

Wist je dat het VERBODEN is om bossen te betreden bij hevige wind of storm? 

Droogte en storm zullen steeds vaker voorkomen. Hoe komt dit? 

De concentratie van broeikasgassen in onze atmosfeer neemt sinds het begin van het industriële tijdperk (1750) sterk toe. Broeikasgassen laten zonnestralen door, maar houden de warmte die de aarde terugkaatst tegen. Dit fenomeen staat bekend als het broeikaseffect. De belangrijkste broeikasgassen zijn: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O).

Het gros van onze CO2-uitstoot is afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen o.a. als je met een wagen op fossiele brandstof rijdt of als verwarming van je huis. Naast een stijging van de temperatuur zorgt de klimaatverandering ook voor zeespiegelstijging, wijzigende weerspatronen en extremere weersomstandigheden.

Meer info: vmm.be/klimaat