Stedenbouwkundige verordeningen

Inhoud

Stedenbouwkundige verordeningen leggen voor het grondgebied een aantal stedenbouwkundige regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn: kwaliteit van gebouwen, vergunningsplichtig stellen van bepaalde werken, lasten bij het uitvoeren van vergunningen, etc. De stedenbouwkundige verordeningen vervangen de vroegere bouwverordeningen en verkavelingsverordeningen.

Elke overheid kan stedenbouwkundige verordeningen vaststellen. Een verordening van een lagere overheid mag niet strijdig zijn met een verordening van een hogere overheid. Er zijn drie soorten: gewestelijke, provinciale en gemeentelijke verordeningen.

Volgende stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing binnen lokaal bestuur Oostkamp:

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen


Meer informatie over deze verordeningen kan gevonden worden op de website van het Departement Omgeving.

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen

Verordening inzake het overwelven van baangrachten

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen