Stedenbouwkundig attest

Inhoud

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel bevestigd wil zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen:

Een stedenbouwkundig attest is een princiepsbeslissing aangaande een concreet project. Het is een voorafgaandelijk advies betreffende de slaagkansen van een gepland project. 

Voorwaarden

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning) niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode dat het stedenbouwkundig attest geldig is geen sprake is van substantiĆ«le wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften;
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiĆ«le fouten.

Let op! Een attest is nog geen bouwvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig.

Procedure

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kun je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Je kunt het aanvraagformulier downloaden op het omgevingsloket.

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Een stedenbouwkundig attest aanvragen doe je analoog, met de post of per e-mail naar ruimtelijkeordening@oostkamp.be

Kostprijs

Voor een stedenbouwkundig attest wordt een retributie gevraagd van 50 euro.