Standplaats ambulante handel: aanvraag

Aanvraag standplaats ambulante handel

Een standplaats ambulante handel aanvragen in functie van een activiteit of evenement? Dan verloopt de aanvraag via het digitaal evenementenformulier waarmee je jouw evenement of activiteit aanvraagt.

Inhoud

Als ambulante handelaar kan je een aanvraag indienen om op openbaar domein of op privaat domein grenzend aan de openbare weg een standplaats in te nemen.

Voorwaarden

  • in het bezit zijn van een ondernemingsnummer en machtiging ambulante activiteit
  • indien van toepassing: beschikken over de toelating van de eigenaar van de privégrond

Procedure

Het ingevulde aanvraagformulier wordt ingediend samen met:

  • plan van de gewenste standplaats
  • machtiging ambulante handel
  • eventueel toelating eigenaar privégrond

Een standplaats ambulante handel aanvragen in functie van een activiteit of evenement? Dan verloopt de aanvraag via het digitaal evenementenformulier waarmee het evenement of activiteit aanvraagt. 

Kostprijs

  • Gratis
  • Als er elektriciteit van de gemeente gebruikt wordt, wordt er een forfait aangerekend.

Uitzonderingen

Er is geen vergunning nodig wanneer er een standplaats ingenomen wordt op privéterrein palend aan de openbare weg en dit op hetzelfde adres is als het vestigingsadres van de onderneming.