Stage doen bij de gemeente: aanvraag indienen

Inhoud

Wil je graag stage lopen bij een van de verschillende diensten van gemeentebestuur Oostkamp?

Stel je kandidaat

Hou er rekening mee dat het indienen van het formulier geen garantie biedt op een stageplaats.
Team Personeel bekijkt je aanvraag zorgvuldig en doet navraag bij het betrokken team om de beschikbaarheid van stageplaatsen te beoordelen.