Speelstraat

Inhoud

Een leuke straat is een straat waar de buren elkaar kennen en van tijd tot tijd een babbeltje doen. Dat geldt ook voor de kinderen in de straat. Wat is er leuker dan af en toe samen met je vrienden veilig op straat kunnen spelen? 
Een fietsparcours uitzetten, tekeningen maken met stoepkrijt, tikkertje of verstoppertje spelen ... Tijdens een speelstraat kan dat allemaal! En intussen praten de mama's en papa's gezellig bij met een zelfgebakken cake. Wil je dat ook in jouw buurt? Ontdek op deze pagina of jouw straat in aanmerking komt en hoe je in overleg met jouw buren een speelstraat kan organiseren. 

Een speelstraat is een (deel van een) straat die, op vastgelegde uren, wordt afgezet met hekkens en waar kinderen veilig kunnen spelen.

Voorwaarden

Speelstraat aanvragen

 • De speelstraat kan enkel worden ingericht van de paasvakantie tot de herfstvakantie. Er is keuze uit de volgende mogelijkheden:
  • een eenmalig vaste dag per week
  • een vaste dag per maand
  • gedurende een bepaalde periode
 • De speelstraaturen kunnen zijn (steeds dezelfde voor een bepaalde straat):
  • 10 tot 18 uur
  • 14 tot 18 uur
 • Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 75% van de bewoners akkoord gaat. Bij een aanvraag voor een speelstraat dat meerdere keren per jaar georganiseerd wordt, moet dit percentage vastgelegd worden aan de hand van een bewonersenquête (kijk bij downloads). Elk huisnummer in de straat heeft hierbij één stem.
 • Bij de aanvraag van één speelstraat per jaar moeten de speelstraatverantwoordelijken de bewoners informeren aan de hand van de bewonersbrief (kijk bij downloads). Iedereen die in de speelstraat woont, moet door de speelstraatverantwoordelijken op de hoogte gebracht worden van de goedkeuring met vermelding van de dagen en uren waarop de straat een speelstraat wordt.
 • Voor een speelstraat is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen door kinderen.
 • De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur.
 • Doorgaand verkeer is verboden. Enkel fietsers en bestuurders van een motorvoertuig, die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen stapvoets in de speelstraat rijden. Ook prioritaire voertuigen (brandweer, politie, ziekenwagens …) moeten de straat in kunnen wanneer nodig.
  Fietsers moeten zo nodig afstappen. Parkeren is enkel toegestaan voor bewoners.
 • Spelende kinderen en ook skaters hebben het statuut van voetganger. Zij mogen niet gehinderd of in gevaar gebracht worden.
 • De speelstraat moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
 • Er kan geen speelstraat ingericht worden als er winkels in de straat gelegen zijn of op een omleidingsweg.
 • De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moeten mogelijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat.
 • Naast de volledige straat moet de mogelijkheid bestaan dat er slechts een deel van de straat als speelstraat ingericht wordt. Dit wordt zeker toegepast als het gaat om lange straten of in straten met veel kruispunten.
 • Een speelstraat kan enkel ingericht worden als er minimaal 3 speelstraatverantwoordelijken zijn, die in de aangevraagde straat wonen en zich engageren voor de organisatie ervan. Op de speelstraatdag is het noodzakelijk dat minstens 1 van de 3 verantwoordelijken aanwezig is.
 • De speelstraatverantwoordelijken zijn vrijwilligers en hebben een aantal plichten:
  • plaatsen hekken
  • toezicht houden tijdens de speelstraaturen
  • contactpersoon zijn voor bewoners en gemeentediensten

Procedure

 • De aanvraag wordt steeds gedaan voor een kalenderjaar en moet ingediend worden minstens 2 maanden voor de eerste speelstraatdag.

Beslissingsdocument