Sociaal tarief gas en elektriciteit

Inhoud

Er bestaat een sociaal tarief voor elektriciteit en gas voor mensen met een laag inkomen.

Deze personen betalen geen vast recht voor hun dagteller (wel voor hun nachtteller en bij aansluitingen boven 10 KvA) en hebben ook recht op 500 kWh gratis elektriciteit. In bepaalde gevallen hebben zij ook recht op 556 kWh gratis aardgas, met name enkel indien de aardgas niet gebruikt wordt voor de verwarming.

Voorwaarden

De elektriciteitsmeter mag van het gewone type zijn of van het type dag/nacht.

Ook indien je een budgetmeter hebt, kan je genieten van het sociaal tarief. Er is geen verbruiksbeperking voor elektriciteit.

De abonnee of elke persoon die onder hetzelfde dak leeft moet tot een van de volgende categorieƫn behoren:

 1. Personen met een handicap die een van de volgende tegemoetkomingen krijgen:
  • een tegemoetkoming aan personen met een handicap op basis van minstens 65% arbeidsongeschiktheid;
  • een tegemoetkoming voor hulp van derde;
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • een integratietegemoetkoming;
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
 2. Bejaarden met een gewaarborgd inkomen/inkomensgarantie voor ouderen.
 3. Kinderen die een permanente ongeschiktheid van min. 66% hebben.
 4. Personen met leefloon of zij die een tegemoetkoming of steun krijgen van het OCMW.

Procedure

Sinds 2010 krijg je de sociale maximumprijs automatisch toegekend als je daar recht op hebt. Is dit niet het geval, dan kan je het sociaal tarief zelf aanvragen bij je elektriciteit- en gasleverancier, persoonlijk of schriftelijk.

De aanvraag moet vergezeld zijn van een attest dat jij, of elke persoon die bij jou inwoont, tot een van de categoriƫen behoort.

Het attest, dat elk jaar in maart door de FOD Sociale Zekerheid wordt afgeleverd, geldt als bewijs. Indien de uitkering gebeurt door de Rijksdienst voor Pensioenen geldt het attest, dat elk jaar in maart samen met de fiscale fiche verstrekt wordt, als bewijs.

Opgelet! Het is mogelijk dat de normale tarieven van sommige leveranciers lager liggen dan de wettelijk vastgestelde maximumprijzen. Zie je dat de normale tarieven voordeliger zijn dan heb je de keuze om het sociaal tarief al dan niet aan te vragen. Het sociaal tarief is een recht, maar geen verplichting.

Uitzonderingen

Het specifiek sociaal tarief is niet van toepassing op het verbruik van:

 • Een tweede verblijfplaats.
 • De gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen.
 • Jouw professionele verbruik (je bent een zelfstandige of hebt een bedrijf).
 • Een tijdelijke aansluiting.