Veilig op weg in de winter

Inhoud

Strooidiensten paraat

Tot half maart werken 16 medewerkers van de gemeente in een permanentiesysteem. Ze volgen hierbij de aanwijzingen van de website van het KMI. Bij alarmfase oranje starten de strooiwerken vanaf 4.30 uur ’s morgens. De gemeente heeft twee strooiwagens, er zijn ook 2 tractoren om de fietspaden te strooien.

Wanneer wordt waar gestrooid? 3 scenario’s:

  • Geen algemene gladheid: de bruggen worden gestrooid.
  • Algemene gladheid en lichte sneeuwval: strooien van bruggen, prioritaire wegen* en fietspaden.
  • Sneeuwval of extreme gladheid: nà scenario 2 worden secundaire wegen** gestrooid. De fietspaden worden een tweede keer gestrooid.

* prioritaire wegen = trajecten van De Lijn, invalswegen, hoofdassen in wijken en verbindingswegen tussen centra, schoolomgevingen en kinderopvang.

** secundaire wegen = industriezones, centrumstraten en belangrijke landbouwwegen.

De details van deze scenario's (met stratenvermelding) vind je als bijlage).

Waarom de sneeuw niet overal smelt …

Om strooizout goed te laten werken, moet er voldoende passage zijn van auto’s die het zout open rijden. In straten waar zeer weinig of geen verkeer is, lossen de zoutkorrels op de bodem onder de sneeuw- of ijslaag op. Je ziet dan enkel kleine smeltgaatjes. Zout geeft dan niet het gewenste effect. Dit is de reden waarom er in principe niet gestrooid wordt in wijken en doodlopende straten.

Winterschade aan de weg

Het zout op zich veroorzaakt weinig schade aan de weg. De typische winterschade die je ziet na vorstperiodes, wordt veroorzaakt door de afwisseling van vriezen en dooien. Het dooiwater loopt in kleine scheurtjes in de weg. Dat water zet uit als het opnieuw vriest. Daardoor worden de kleine scheurtjes steeds groter en is er steeds meer zichtbare schade aan het wegdek.

Voorzichtigheid geboden

Hoe groot de inspanningen van de gemeente, het Vlaamse Gewest en de inwoners ook zijn om de wegen sneeuw- en ijzelvrij te maken en te houden, voorzichtig zijn blijft het allerbelangrijkste. Moet je toch de weg op? Pas zeker je snelheid aan.

Jij ruimt toch ook je voetpad?

Ook jij draagt een verantwoordelijkheid in geval van winterweer. Iedere inwoner is verplicht het voetpad voor zijn deur te onderhouden. Zelfs als het huis niet bewoond is of een onbebouwd perceel is.

  • Veeg het voetpad als er sneeuw ligt.
  • Strooi zout bij ijzelvorming.
  • Veeg sneeuw en ijs niet op de rijbaan of het fietspad. Anders wordt het voor fietsers nog gevaarlijker rijden. Stapel de sneeuw op aan de rand van het voetpad. Zo blijft de goot zoveel mogelijk vrij en kan het water bij dooi snel wegstromen in de riool.