Slachtbewijs en registratienummer voor varken, schaap, geit of hert

Inhoud

Professionele slachters en eigenaars die een particuliere slachting willen (laten) uitvoeren, moeten zich vooraf laten registreren bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Dit is eenmalig. Bij sommige diersoorten heb je ook een slachtbewijs nodig.

  • Het slachten van een varken, schaap, geit of hert mag zowel in een slachthuis of thuis. Je moet steeds in het bezit zijn van een registratienummer.
  • Bij slachting in het slachthuis: het slachtbewijs wordt afgeleverd door het slachthuis. Indien je reeds een registratienummer bezit, hoef je niet langs te komen.
  • Bij thuisslachting: je vraagt je slachtbewijs aan bij de gemeente ten laatste 2 werkdagen en ten vroegste 7 werkdagen voor het slachten.

Procedure

De registratie en/of het afleveren van een slachtbewijs gebeurt aan het loket Wonen en Omgeving (loket 4 in OostCampus). Na registratie in het systeem en het afdrukken van de gevraagde formulieren krijg je onmiddellijk jouw registratieformulier en/of slachtbewijs.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • beslagnummer van het dier (bij thuisslachting van varkens, schapen, geiten of herten)

Kostprijs

Gratis