Site bPost

Stratenplan

Stationsstraat 154, 8020 Oostkamp

Dit is de hoek van het vroegere postkantoor en de voormalige gemeentelijke werkplaats in het centrum van Oostkamp. Vroeger zou dit perceel gewoon verkocht geweest zijn aan een bouwpromotor, die vooral aandacht zou hebben voor zoveel mogelijk wooneenheden. Nu heeft de gemeente voor deze site een projectplan opgemaakt dat duidelijke voorwaarden oplegt aan de koper, aansluitend op de woonvisie. Hiervoor kocht de gemeente eerst de site aan, zodat dit als 1 grote blok verkocht kan worden. Momenteel krijgt een aantal geselecteerde teams de kans om een ontwerp uit te werken. Een professionele jury kiest dan het beste ontwerp en dan kan de gemeente het perceel verkopen.

 • Gebouw A: het vroegere schoolgebouw:
  • De waardevolle gevel wordt behouden
  • Er komt een gemeenschappelijke binnenruimte
 • Gebouw B: 16-tal appartementen
 • Gebouw C:
  • Gelijkvloers: 10-tal duplex-woningen met eigen tuin
  • Daarboven: 7-tal kleinere appartementen
 • Binnentuin: een gemeenschappelijke plek voor bewoners om van te genieten. Deze zorgt voor licht tussen de woonblokken.
 • Doorsteken: open en licht karakter, vlot toegankelijk. 
 • Groen: is aangenamer om naar te kijken, brengt rust, zorgt voor verkoeling, laat water makkelijker insijpelen in de grond.
 • Wadi: buffert het regenwater.
 • Ondergrondse parking voor bewoners.
 • Bovengrondse parkeerplaats voor deelwagens en bezoekers.

Uit het Masterplan: 

Een aantal feiten:

 • Het aantal mensen die alleen wonen zal blijven stijgen.
 • Mensen kiezen steeds vaker voor een kleine woning in het centrum, gecombineerd met duurzamere vervoersmiddelen.
 • Wonen wordt steeds duurder.

Daaruit volgen een aantal uitdagingen voor wonen in centra:

 • Dichter bij elkaar wonen in een kwalitatieve leefomgeving, voor de bewoners én de ruimere buurt.
 • Ruimte voor groen en water om ons te wapenen tegen de klimaatverandering. 
 • Plekjes voor ontmoeting en ontspanning.
 • Minder wagens in het straatbeeld, ten voordele van meer kwalitatieve ruimte
 • Nieuwe vormen van (samen)wonen.
 • Zoeken naar mogelijkheden om wonen betaalbaar te houden.

Aanpak?

In het masterplan dat een paar jaar geleden opgemaakt werd, onderzocht de gemeente samen met specialisten hoe we dit kunnen realiseren. De gemeente heeft immers slechts een beperkte impact op de woningmarkt. Toch zoekt Oostkamp naar wat wél kan. De eerste stap was een duidelijke visie ontwikkelen. Door die goed te communiceren naar projectontwikkelaars en met hen in gesprek te gaan, kun je een verschil maken. En tot slot wil de gemeente ook de kansen benutten die zich aandienen om zo het goede voorbeeld te geven waar mogelijk.

Wat kan een verschil maken:

 • Spelen met de ‘volumes’ van de bouwblokken: doorsteken en groen zorgen dat de volumes lichter aanvoelen.
 • Gemeenschappelijke ruimtes voorzien. Bijvoorbeeld: extra binnenruimtes die een aanvulling kunnen betekenen voor wie klein woont, of een gezamenlijke binnentuin ... 
 • Zorgen dat er voldoende zicht is op groen. Bijvoorbeeld: groen in de gevels, een binnentuin …
 • Aandacht voor architecturale kwaliteit: behouden waardevolle gevels en aandacht voor kwaliteit bij nieuwe.
Laatste wijziging: donderdag 28 dec 2023 om 11:41 uur