Sint-Godelievekerk, Baliebrugge

Inhoud

De Baliebrugse gemeenschap heeft nood aan een aantal nieuwe voorzieningen. Het gebouw CC Baliebrugge met onder meer de bib is private eigendom en werd verkocht. De school en de kinderopvang hebben nood aan een alternatief/uitbreiding. En ook het lokale verenigingsleven heeft een nieuwe plek nodig.

De Sint-Godelievekerk is voor de wekelijkse liturgie te groot geworden en is er dus ‘plaats beschikbaar’, mits dit op een goede wijze wordt georganiseerd. Architecturaal leent zich de kerk van Baliebrugge hier goed toe.

Er is een mooie open middenbeuk (het ‘schip’) die polyvalent gebruik gemakkelijk mogelijk maakt. Het idee is dat er in de kerk een sacrale ruimte blijft die verder kan worden gebruikt voor kleine vieringen.

Daarnaast zullen de bibliotheek en de kinderopvang er worden ondergebracht. Uiteraard zal ook het verenigingsleven er terecht kunnen, zowel voor een kleine vergadering als een activiteit.

Een nieuw sanitair blok zal zowel voor activiteiten binnen als buiten de kerk kunnen worden gebruikt. De omgeving van de kerk zal worden vergroend, misschien komt er wel een leestuin?