Schattingscommissie landbouw: aanvraag bezoek na schade

Aanvraag bezoek schattingscommissie

Inhoud

Land- en tuinbouwers die schade hebben aan hun teelten door natuurrampen kunnen beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie. Deze komt langs voor het vaststellen van de schade aan de teelten door natuurlijke omstandigheden (onweer, hagel, overstroming, uitzonderlijke droogte, overvloedige regenval ...).

Het proces-verbaal van vaststelling van schade aan teelten die deze schattingscommissie opmaakt, kunnen belangrijk zijn voor:

  • fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting);
  • de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen;
  • de eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor de VLIF-dossiers;
  • eventuele tussenkomst van het landbouwrampenfonds bij een erkenning als ramp.

De schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Procedure

  • Vul tijdig het e-formulier in en voeg de gevraagde bijlagen bij de aanvraag. Heb je niet de mogelijkheid om de aanvraag of de perceelsligging digitaal door te geven, neem dan contact op met de dienst Landbouw.
  • Het is aan te raden om zelf al foto's te nemen van de schade die is veroorzaakt en eventueel van de evolutie van de schade.
  • De gemelde schadegevallen worden gegroepeerd en er wordt een datum vastgesteld door de leden van de schattingscommissie wanneer er zal worden rondgegaan.
  • Je wordt telefonisch of via mail gecontacteerd wanneer en waar de schattingscommissie wenst af te spreken om de schade vast te stellen.
  • Nadien wordt een kopie van het proces-verbaal opgestuurd.