Samenstelling van het gezin

Aanvraag attest gezinssamenstelling

Inhoud

Het attest samenstelling van het gezin is een uittreksel uit het bevolkingsregister waarop alle leden van het gezin staan vermeld met naam, voornamen, adres en geboortedatum.

Op dit attest staat ook nog de verwantschap tussen de gezinsleden, de datum sinds wanneer je bent ingeschreven in de gemeente en op welk adres je ingeschreven bent of was op de datum waarop je het attest van gezinssamenstelling opvraagt.

Procedure

Hoe attest aanvragen?

  • via het digitaal loket of
  • je komt persoonlijk naar het Onthaal in OostCampus

Wie kan het attest aanvragen?

  • Je kunt het document enkel aanvragen voor je eigen gezin.
  • Een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst ...
  • Een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Wat meebrengen

Identiteitskaart