Ruimen beken en grachten: melding

Meld een verstopping of vervuiling

Inhoud

Openbare gracht of waterloop?

Het onderhoud en het ruimen van straatgrachten en onbevaarbare waterlopen gebeurt door de gemeente, de provincie West-Vlaanderen of de Vlaamse overheid, al naargelang de categorie waaronder de waterloop valt. Stel je een slechte afwatering, een verstopping of een vervuiling vast in een straatgracht of waterloop? Laat het ons weten via het digitaal loket. Vervolgens ondernemen we als gemeente zelf stappen of indien nodig zullen we de provincie West-Vlaanderen of de Vlaamse overheid verwittigen.

Private gracht?

Komen de afwateringsproblemen door een slecht onderhouden private gracht neem dan contact op met de aanpalende eigenaars. Zij moeten instaan voor het ruimen en onderhouden van de gracht.