Riolerings- en wegenproject Baliebrugge | Gemeenteraad keurt aanbestedingsdossier goed

Gepubliceerd op vrijdag 21 apr 2023 om 10:09 uur

Op 20 april heeft de Gemeenteraad het bestek voor de riolerings- en wegenwerken in Baliebrugge goedgekeurd. De werken worden geraamd op 6.415.643 euro, waarvan 4.711.435 euro ten laste van de gemeente. Aquafin zal nu de aanbestedingsprocedure opstarten.

Doel van het project: verhogen van de verkeersveiligheid in de Torhoutsestraat en Westkantstraat & verbeteren van de waterkwaliteit in de waterlopen.

  • Aquafin en de gemeente Oostkamp plannen rioleringswerken in de ruime omgeving van de Torhoutsestraat en Westkantstraat in Baliebrugge. Doel hiervan is om de woningen in het projectgebied op een collectieve afvalwaterzuivering aan te sluiten en zo de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren.
  • Meteen wordt er ook ge├»nvesteerd in een heraanleg van de betrokken straten, waarbij de klemtoon ligt op de Torhoutsestraat in de kern van Baliebrugge en op de Westkantstraat tussen de Groenstraat en de beek.

Volgende stap in het project: goedkeuring aanbestedingsdossier

  • Studiebureau Jonckheere heeft een aanbestedingsdossier opgemaakt, zodat bouwheer Aquafin de aanbestedingsprocedure kan opstarten voor aanduiding van een aannemer. Omdat de gemeente projectpartner is en een belangrijk aandeel van de kosten draagt, moet dit aanbestedingsdossier door de Gemeenteraad worden goedgekeurd. De werken zullen gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding.
  • Momenteel is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de werken in behandeling. In het kader van deze procedure zal er later nog een beslissing over de zaak van de wegen aan de Gemeenteraad voorgelegd worden.

Informeren van de betrokken bewoners

Als de aannemer van de riolerings- en wegenwerken gekend is, nodigen we de bewoners uit naar een nieuwe informatievergadering. Onder voorbehoud van een vlotte verdere administratieve dossierbehandeling starten de werken in het najaar.

Investering

De werken worden geraamd op 6.415.642,36 euro (incl. btw), waarvan:

  • gedeelte ten laste van Oostkamp (lokaal aandeel): 4.711.434,5 euro
  • gedeelte ten laste van Aquafin (bovenlokaal aandeel): 1.704.207,86 euro

De gemeente Oostkamp kan voor de rioleringswerken rekenen op een toelage vanuit de Vlaamse overheid. Op basis van huidige raming zal deze subsidie 1.735.569 euro bedragen.

Wil je op de hoogte blijven?

Abonneer je hier op de updates.