Riolerings- en wegenproject Baliebrugge | Archeologisch onderzoek

Gepubliceerd op woensdag 23 aug 2023 om 09:59 uur

Archeologisch onderzoek

In de week van 4 september gebeurt het landschappelijk booronderzoek. Hiervoor zal een archeoloog de terreinen te voet betreden en met een handboor de nodige boringen uitvoeren. Aquafin heeft de betrokken eigenaars en gebruikers hiervan ingelicht. 

Verdere planning

  1. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure. Als de aannemer aangesteld is, wordt samen met de aannemer een concrete planning opgemaakt.
  2. Daarna worden de mensen die in de werkzone wonen, uitgenodigd naar een informatievergadering. 
  3. De start van de werken is voorzien in het najaar.