Riolerings- en wegenproject Baliebrugge | Stand van zaken | Bewonersvergadering uitgesteld

Gepubliceerd op maandag 27 nov 2023 om 08:08 uur

Stand van zaken:

  • De Vlaamse overheid heeft het project vergund
  • Door omstandigheden duurt het aanstellen van de aannemer langer dan verwacht. Zonder aannemer kunnen we nog niet over de concrete aanpak spreken. In afwachting van het aanstellen van de aannemer, bereiden we achter de schermen de werken verder voor.
  • Van zodra de aannemer aangesteld is, bespreken we de fasering. Daarna nodigen we de bewoners uit voor een infovergadering. Het heeft immers weinig zin om een overleg met bewoners te organiseren als we geen info hebben over de aanpak van de werken en de verschillende fases. 
  • Streefdatum voor de start van de werken: voorjaar van 2024.