Retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattesten voor woningen

Datum bekendmaking woensdag 25 oktober 2023
Datum besluit donderdag 19 oktober 2023

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 legt als doelstelling op dat elke woning, ongeacht de woonvorm, moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsvereisten. Het verplicht maken van een conformiteitsattest is een maatregel die rechtstreeks concrete uitwerking geeft aan deze decretale doelstelling. Door het proactief screenen van alle huurwoningen worden onveilige, ongezonde en kwaliteitsarme huurwoningen gedetecteerd en kan duurzaam herstel worden opgelegd en kunnen mogelijks krotverhuurders worden opgespoord.

Om dit doel te realiseren moet elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als houder van het zakelijk recht of (onder)verhuurder een woning verhuurt, te huur aanbiedt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats een conformiteitsattest van de woning kunnen voorleggen.

Voor de interlokale vereniging De Woonwinkel, waartoe de gemeenten Oostkamp, Zedelgem, Damme, Torhout en Beernem behoren, zal de procedure van inning via de gemeente Zedelgem verlopen:

De gemeente Zedelgem werd vastgesteld als beherende gemeente van de interlokale vereniging De Woonwinkel. Zedelgem beheert de rekening van IGS De Woonwinkel en belast haar financieel directeur met de inning van de facturen, in concreto betekent dit dat de gemeente Zedelgem centraal de facturen int voor rekening van de desbetreffende gemeenten voor het afleveren van het comformiteitsattest op hun grondgebied.