Ratten bestrijden

Inhoud

Last van ratten of muizen?

Veel mensen maken geen onderscheid tussen ratten en muizen. Ratten zijn groter dan muizen, zijn zwart of bruin en hebben geen haar op hun staart.

Ratten leven vooral op vochtige en donkere plaatsen, zoals grachten, riolen, kelders en stallen. Ze worden heel vaak aangetroffen in de nabijheid van de mens. Het zijn alleseters die vooral granen verkiezen maar die zich graag tevreden stellen met etensresten en afval.

De bruine rat kan uitstekend graven en kan daardoor schade veroorzaken aan o.a. funderingen. De uitwerpselen van ratten kunnen voedselvoorraden bevuilen. Bovendien kunnen ze ook ziektekiemen overbrengen. De dieren kunnen ook vraat- en knaagschade veroorzaken aan houtwerk, PVC buizen, elektrische leidingen, voedingsproducten, veevoeders en landbouwgewassen.

Tips om ratten te vermijden

Te doen

 • Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers
 • Zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil
 • Gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voeder

Te vermijden

 • Strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een voederbakje en neem dit ’s avonds weg
 • Laat geen gekookt voedsel achter op de composthoop

Bestrijden van ratten

Wanneer preventiemaatregelen niet helpen is bestrijding noodzakelijk.
Best kan je eerst proberen met mechanisch materiaal. In diverse doe-het-zelf-zaken kan je ratten-klemmen kopen. Bij een goed gebruik zijn die zeer doeltreffend. Een kunststof klem gaat meestal langer mee dan een houten.
Giftige lokazen kunnen ook gebruikt worden maar met de nodige voorzichtigheid voor andere dieren of kinderen.

Verantwoord omgaan met gifstoffen

Chemische bestrijdingsmiddelen zoals rattenvergif zijn gevaarlijk voor mens en milieu. De stoffen zijn immers gemaakt om te doden. Als je rekening houdt met volgende tips, worden de risico’s zoveel mogelijk beperkt. Gebruik ook geen rattenvergif om muizen te bestrijden!

 • Plaats het gif bij de bron, dicht bij de opening waar de ratten uitkomen.
 • Om te vermijden dat andere dieren of kinderen aan het vergif kunnen of dat de gifstoffen in het milieu terecht komen, is het heel belangrijk dat het vergif steeds afgeschermd geplaatst wordt. Een goede oplossing is om het lokaas in een stuk buis van minstens 0,5 meter lang te plaatsen. Op die manier krijgen bv. kippen en wilde vogels geen gelegenheid om vergiftigd graan op te pikken. Leg die buis langs een muur of afsluiting, dat zijn favoriete looppaden van ratten en muizen.
 • In droge omstandigheden (binnen) wordt best vergif in de vorm van graantjes gebruikt. In vochtige omstandigheden (buiten, langs waterlopen, in riolen) worden best ‘waterbestendige’ gifblokken gebruikt.
 • De hoeveelheid uitgezet giflokaas moet goed afgemeten zijn. Het is beter om kleine hoeveelheden aan te bieden op verschillende plaatsen gedurende een lange periode, dan één grote hoeveelheid in één keer uit te leggen.
 • Ratten zijn schuwe dieren. Het duurt soms verscheidene weken vooraleer ze van het rattenvergif durven eten. Bovendien kan het enkele dagen tot enkele weken duren voor de dieren sterven ten gevolge van het gif. Meestal sterven ze in hun schuilplaats en is de kans dus klein dat dode ratten worden teruggevonden.
 • Denk niet te snel dat het gif ‘niet werkt’. Indien het giftig lokaas toch meerdere weken onaangeroerd blijft, ligt het waarschijnlijk niet op de juiste plaats, is het niet (meer) smakelijk of zijn er lekkerdere dingen in de buurt. Dat laatste moet je uiteraard vermijden.
 • Rattenvergif is, net als alle chemische bestrijdingsmiddelen, een gevaarlijk product. Eventuele overschotten (met hun oorspronkelijke verpakking) moeten beschouwd worden als klein gevaarlijk afval (KGA) en moeten op die manier ook selectief ingezameld worden. Ze horen zeker niet thuis bij het restafval.
 • Ook andere dieren (katten, honden, eekhoorns,…) kunnen het gif per vergissing innemen. Ook door het oppeuzelen van vergiftigde ratten en muizen kunnen huisdieren vergiftigd raken. Symptomen zijn meestal: bloeduitstortingen, zwarte stoelgang, bloed in urine, bloed ophoesten, bloed braken, lusteloosheid,… Contacteer in dat geval meteen je dierenarts!

Wanneer kan je bij de gemeente terecht?

De gemeente bestrijdt ratten die afkomstig zijn van grachten, waterlopen en plaatsen waarvoor de gemeente bevoegd is.

De gemeente heeft een rattenvanger in dienst die vallen en professionele blokken rattenvergif plaatst op haar openbaar domein.

Procedure

Stel je bij je thuis ratten vast die afkomstig zijn van een gracht, waterloop of plaats van de gemeente?

 1. Neem contact op met dienst Publieke Ruimte en geef jouw naam en adres op.
 2. De rattenvanger doet een plaatsbezoek en maakt hiervoor op voorhand met jou een afspraak.
 3. Als blijkt dat de ratten afkomstig zijn van een gemeentelijke gracht, waterloop of plaats, dan plaatst de rattenvanger meteen vallen of vergif.
 4. Je kan daarna maandelijks zelf een portie rattenvergif komen halen in OostCampus. Let wel, ten vroegste één maand na het plaatsen van de eerste portie. Dit is steeds in overleg met de rattenvanger. Rattenvergif is een pesticide. Je moet er omzichtig mee omspringen. Je krijgt dus niet zomaar rattenvergif mee.