College van Burgemeester en Schepenen

In Oostkamp telt het College van Burgemeester en Schepenen 7 leden: de burgemeester, 5 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De 5 schepenen werden uit de groep van gemeenteraadsleden gekozen door de meerderheid.

Elk lid van het College van Burgemeester en Schepenen volgt een aantal beleidsthema’s op. Er werd bewust voor gekozen om niet te vertrekken vanuit een klassieke bevoegdheidsverdeling zoals we die tot nu toe hebben gekend. In de praktijk blijkt immers dat er op het niveau van het College steeds meer nood is om beleidsthema’s te clusteren en geïntegreerd te bekijken. Elke schepen krijgt een duidelijke titel die meteen aangeeft voor welk pakket hij/zij verantwoordelijk is (zie verder op deze pagina bij 'Samenstelling').

De belangrijkste taken van het College zijn

 • uitvoering van de beslissingen die de Gemeenteraad neemt
 • voorbereiden van de agenda van de Gemeenteraad
 • opvolging dagelijks bestuur van de gemeente.

Het College neemt zijn beslissingen als groep. Schepenen hebben individueel geen beslissingsbevoegdheid. De voorzitter van het College is de burgemeester.

Nieuw vanaf de legislatuur 2019-2024 is dat de leden van het College ook de 7 leden van het Vast Bureau van het OCMW zijn. De burgemeester is de voorzitter van het Vast Bureau. De belangrijkste taken van het Vast Bureau zijn

 • uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
 • voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad
 • opvolging dagelijks bestuur van het OCMW.

Het College van Burgemeester en Schepenen komt elke week bijeen op maandagnamiddag. De vergadering van het Vast Bureau gaat aansluitend door.

Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt uiterlijk 10 dagen na de zitting bekend gemaakt op de website. De goedgekeurde notulen kunnen geraadpleegd worden in het Secretariaat in OostCampus voor wat betreft niet-persoonsgebonden zaken.

Samenstelling

 • Jan de Keyser cd&v team 80twintig

  Contact
  OostCampus - Siemenslaan 1 , 8020 Oostkamp
  tel
  050 819 942
  burgemeester@oostkamp.be

  Functies

  burgemeester

  Beleidsdomeinen: algemeen beleid, coördinatie van de strategische planning, veiligheid(sdiensten), communicatie & participatie, ruimtelijke ordening, financiën, lokale economie, land- en tuinbouw.

 • Els Roelof cd&v team 80twintig

  Contact
  Sint-Godelievestraat 40 , 8020 Oostkamp
  gsm
  0476 406 502
  els.roelof@oostkamp.be

  Functies

  eerste schepen

  Beleidsdomeinen: beleid publieke ruimte, wonen & werken

 • Katrien Talloen cd&v team 80twintig

  Contact
  Terluchtestraat 57 , 8020 Waardamme
  tel
  050 279 228
  gsm
  0474 899 381
  katrien.talloen@oostkamp.be

  Functies

  tweede schepen

  Beleidsdomeinen: organisatie & dienstverlening

 • Delphine Roels cd&v team 80twintig

  Contact
  Hofstraat 10 , 8020 Ruddervoorde
  gsm
  0494 236 946
  delphine.roels@oostkamp.be

  Functies

  derde schepen

  Beleidsdomeinen: beheer publieke ruimte

 • Sam Van de Caveye cd&v team 80twintig

  Contact
  Stationsstraat 61 , 8020 Oostkamp
  gsm
  0494 643 525
  sam.vandecaveye@oostkamp.be

  Functies

  vierde schepen

  Beleidsdomeinen: Vrije Tijd

 • Toben Braeckevelt cd&v team 80twintig

  Contact
  Splethagestraat 26 , 8020 Oostkamp
  gsm
  0485 489 966
  toben.braeckevelt@oostkamp.be

  Functies

  vijfde schepen

  Beleidsdomein: Patrimonium en aankoopbeleid

 • Sebastian Vande Ginste cd&v team 80twintig

  Contact
  Korte Kwadeplasstraat 8 , 8020 Oostkamp
  tel
  050 841 316
  sebastian.vandeginste@oostkamp.be

  Functies

  zesde schepen

  Beleidsdomein: sociale zaken