Uitleendienst Feestmateriaal vzw

De vzw Uitleendienst Feestmateriaal werd opgericht om de gemeente toe te laten de werking van de uitleendienst van gemeentelijk feestmateriaal af te zonderen van de gemeentelijke werking en daarvoor een duidelijke structuur te creëren.

Statuten en motiveringsnota

Naar aanleiding van gewijzigde wetgeving dienden de statuten van de vzw herzien te worden. De Algemene Vergadering van de vzw stelde in zitting van 28 mei 2020 de nieuwe statuten vast.
Er diende ook een motiveringsnota te worden opgesteld door het College van Burgmeester en Schepenen. In de motiveringsnota worden de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging in de gekozen vorm afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de vereist voordelen kan bieden. Het College van Burgmeester en Schepenen stelde de motiveringsnota vast op 2 maart 2020.
Beide documenten zijn terug te vinden onder de knop 'agenda & notulen', telkens bij 'toon bijlagen'.

Samenstelling Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

Op basis van de statutenwijziging dienden de Gemeenteraad en de OCMW-raad te beslissen over toetreding van respectievelijk de gemeente en het OCMW Oostkamp tot de vzw’s. Daarnaast dienden zij de raadsleden aan te duiden die de gemeente en het OCMW zullen vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van de vzw en de bestuurders aan te duiden in het bestuursorgaan.Dit gebeurde in zitting van 23 april 2020. Deze beslissingen zijn terug te vinden onder de knop 'agenda & notulen', telkens bij 'toon bijlagen'.

De vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit 12 bestuurders:
 • 10 bestuurders vanuit de gemeente Oostkamp
 • 2 bestuurders vanuit het OCMW Oostkamp

De Algemene Vergadering telt:

 • 2 afgevaardigden vanuit de gemeente Oostkamp
 • 1 afgevaardigde vanuit het OCMW Oostkamp

Samenstelling

 • Toben Braeckevelt cd&v team 80twintig

  Contact
  Splethagestraat 26 , 8020 Oostkamp
  gsm
  0485 489 966
  toben.braeckevelt@oostkamp.be

  Functies

  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
  secretaris Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
 • Geert Callebert cd&v team 80twintig

  Contact
  Lodistraat 13 , 8020 Oostkamp
  tel
  050 276 255
  gsm
  0470 880 520
  geert.callebert@oostkamp.be

  Functies

  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
 • Liliane De Baene N-VA

  Contact
  Hogestraat 31 , 8020 Ruddervoorde
  tel
  050 281 823
  gsm
  0494 592 096
  liliane.debaene@oostkamp.be

  Functies

  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
 • Franky De Jonghe Vooruit Oostkamp

  Functies

  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
 • Jan de Keyser cd&v team 80twintig

  Contact
  OostCampus - Siemenslaan 1 , 8020 Oostkamp
  tel
  050 819 942
  burgemeester@oostkamp.be

  Functies

  lid Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw
  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
  secretaris Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw
 • Jean-Pierre Fraeyman Vlaams Belang

  Contact
  Kwagatstraat 18A , 8020 Ruddervoorde
  tel
  050 27 59 81
  gsm
  0478 351 047
  jean-pierre.fraeyman@oostkamp.be

  Functies

  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
 • Geert Pyfferoen cd&v team 80twintig

  Contact
  Vrijgeweidestraat 60 , 8020 Ruddervoorde
  tel
  050 270 885
  gsm
  0485 554 544
  geert.pyfferoen@oostkamp.be

  Functies

  lid Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw
  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
  voorzitter Uitleendienst Feestmateriaal vzw
 • Elke Robberechts N-VA

  Contact
  Varendreef 17 , 8020 Oostkamp
  gsm
  0476 65 70 74
  elke.robberechts@oostkamp.be

  Functies

  lid Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw
  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
  penningmeester Uitleendienst Feestmateriaal vzw
 • Katrien Talloen cd&v team 80twintig

  Contact
  Terluchtestraat 57 , 8020 Waardamme
  tel
  050 279 228
  gsm
  0474 899 381
  katrien.talloen@oostkamp.be

  Functies

  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
 • Nel Thieren cd&v team 80twintig

  Contact
  Albrecht Rodebachstraat 4, bus 1-02 , 8020 Oostkamp
  gsm
  0474 093 645
  nel.thieren@oostkamp.be

  Functies

  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw
 • Sam Van de Caveye cd&v team 80twintig

  Contact
  Stationsstraat 61 , 8020 Oostkamp
  gsm
  0494 643 525
  sam.vandecaveye@oostkamp.be

  Functies

  lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw