Raad Publieke en Open Ruimte

De Raad Publieke en Open Ruimte beraadt zich over volgende beleidsmatige thema’s: natuur, milieu, klimaat, mobiliteit, ruimtelijke planning, economie, energie en landbouw.

Zij wil hierbij de expertise van haar inwoners benutten en burgerinitiatief enthousiasmeren.

Samenstelling

 • Luc Vanparys

  Functies

  voorzitter Raad Publieke en Open Ruimte
 • Eva Schuermans

  Functies

  secretaris Raad Publieke en Open Ruimte
 • Dirk Sierens

  Functies

  penningmeester Raad Publieke en Open Ruimte
 • Katrijn Holvoet

  Functies

  aanspreekpunt Raad Publieke en Open Ruimte binnen de gemeente