JOC ArtisjoC vzw

Op 21 maart 2024 besliste de buitengewone algemene vergadering van vzw JOC ArtisJOC tot vrijwillige ontbinding van de vzw.

Bekijk hier de publicatie in het Belgisch Staatsblad. https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2024/05/31/24082922.pdf