Jeugdraad

Deze raad zet in op het verbinden en in contact brengen van alle kinderen en jongeren (zowel verenigd als niet verenigd)  in onze gemeente. We willen dit stapsgewijs waarmaken door een aantal duidelijke doelen per jaar aan te pakken. 

Samenstelling

 • Kenneth Cleynhens

  Functies

  voorzitter Jeugdraad
 • Luna Degrande

  Functies

  secretaris Jeugdraad
 • Luna Degrande

  Functies

  penningmeester Jeugdraad
 • Hannah Van Eenoo

  Functies

  aanspreekpunt Jeugdraad binnen de gemeente