GECORO

De GECORO-raad:

-adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. –adviseert over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften.

-kan advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

= adviseur bij uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid = een uitgebreid en erg gevarieerd takenpakket.

Samenstelling

 • Bart Debussche

  Functies

  voorzitter GECORO
 • Goele Brouckaert

  Functies

  ondervoorzitter GECORO
 • Els Van Lancker

  Functies

  secretaris GECORO