Project Baliebrugge | Werken starten op dinsdag 2 april in de Torhoutsestraat

Gepubliceerd op vrijdag 1 mrt 2024 om 11:32 uur

Op dinsdag 2 april starten de werken van het grote riolerings- en wegenproject in Baliebrugge. Naast toelichting aan de handelaars en de ouders van de school kregen de mensen die in de werkzone wonen op 29 februari informatie over deze werken. Je vindt deze toelichting bij de downloads. 

Door de grote omvang van het werkgebied zijn de werkzaamheden opgedeeld in verschillende fasen.

Gevolgen voor het verkeer

De rijweg van de Torhoutsestraat wordt opgebroken. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. 

 • Verkeer tussen Ruddervoorde en Torhout volgt omleiding via Westkantstraat en Reigatstraat (een extra afstand van  slechts 2,7 km). 
 • De Lijn volgt dezelfde omleiding. Er komen goed uitgeruste haltes aan Reigatstraat en de Westkantstraat.
 • Binnengebied (in blauw): enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Deze landelijke wegen zijn immers niet geschikt als alternatieve weg voor de Torhoutsestraat.

Omleidingsplan en haltes De Lijn

Veilig van en naar school: maatregelen

 • De Neerstraat en Hazelbeekstraat worden schoolstraten. Bij begin en einde van de school is er gedurende 20 minuten geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Verkeer volgt dan de omleiding. De bewoners van de twee straten krijgen nog een infobrief in de bus met meer gedetailleerde informatie.
 • De Bergenstraat: max. 50 km/uur
 • De ouders krijgen via de school meer gedetailleerde informatie over brengen en halen van de kinderen. 

Blijf de handelszaken steunen!

Op de foto: de handelaars in de werkzone en dichte omgeving. Samen met de andere handelaars van Baliebrugge blijven zij jullie met groot enthousiasme en deskundigheid bedienen. Ze blijven bereikbaar (al dan niet via de omleidingsweg). 

Doel van de rioleringswerken:

 • Scheiden van afvalwater en regenwater.
 • Zuiveren van huishoudelijk afvalwater.
  • De nieuwe rioolbuis voor afvalwater aansluiten op zuiveringsstation in Vrijgeweidestraat.
  • Proper water in de plaatselijke Ringbeek en Velddambeek.
 • Verstandig omgaan met water:
  • Hergebruik, infiltratie en buffering van regenwater op zowel openbaar als privaat domein.
  • Zuinig omspringen met verharding.
  • Wateroverlast vermijden en grondwaterpeil op niveau houden.

Doel van de wegenwerken:

 • Verhogen verkeersveiligheid.
 • Verhogen fietsveiligheid en fietscomfort: 2 x 850 meter nieuwe fietspaden en 2 x 400 meter nieuwe fietssuggestiestroken.
 • Veilige schoolomgeving.
 • Combimobiliteit vergemakkelijken en stimuleren (Hoppinpunt).

Zo zal de Torhoutsestraat eruit zien

Komende van Ruddervoorde, bij binnenkomen van Baliebrugge.

 • Poorteffect om snelheid te remmen.
 • Comfortabele fietspaden van 1,50 meter breed
 • Parkeerplaatsen in waterdoorlaatbare materialen. 
 • Opritten in gesloten materiaal

In centrum:

 • Fietssuggestiestroken van 1,50 meter breed
 • Voetpaden van 1,50 meter breed
 • Parkeerplaatsen in waterdoorlaatbare materialen. 
 • Opritten in gesloten materiaal

Zo zal de Westkantstraat

Ter hoogte van de Vliegend-Paardstraat/Groenstraat

 • Verhoogde, brede en comfortabele fietspaden
 • De aansluitingen op de Vliegend-Paardstraat en Groenstraat worden smaller. Het autoverkeer zal zo minder snel de zijstraten kunnen inrijden. 

Westkantstraat

Je vindt extra info bij de downloads:

 • De wegen- en rioleringsplannen 
 • De presentatie die op 29 februari aan de bewoners werd gegeven.

Investering

8.250.000 euro (excl. btw)

 • Aandeel gemeente: 6.036.000 euro, met subsidies van Vlaanderen
 • Aandeel Aquafin: 2.214.000 euro.

Start fase 3

Vooraleer de werken in de Vrijlatenstraat, Polderstraat en Vliegend-Paardstraat starten, organiseert de gemeente een nieuwe informatievergadering.

Heb je vragen?

Neem dan zeker contact op met:

Automatisch op de hoogte blijven van updates?

Abonneer je via www.oostkamp.be/updates