Participatiecharter

Inhoud

Het participatiecharter is de Oostkampse invulling van het verplichte participatiereglement. Met het charter worden enerzijds het engagement van het bestuur uitgesproken om verder in te zetten op participatie en anderzijds alle mogelijkheden tot participatie overzichtelijk op een rijtje gezet.

Dit overzicht gaat van informeren (een noodzakelijke stap om tot participatie te omen) tot burgerinitiatieven (de hoogste vorm van participatie waarbij burgers zich actief inzetten tot het vorm geven van de gemeente). Sommige stukken zijn strikt geregeld door hogere overheden, bij andere vormen van participatie is het lokaal bestuur vrij wat invulling betreft.

Concreet komen volgende hoofdstukken aan bod:

 • actieve en passieve openbaarheid van bestuur,
 • meldingen en vragen, 
 • horen van burgers, 
 • klachten,
 • openbare onderzoeken en bezwaren,
 • verzoekschriften,
 • voorstellen en vragen van burgers,
 • volksraadpleging,
 • participatie bij grote projecten,
 • vrijwilligerswerking,
 • nieuwe toelagestructuur voor verenigingen,
 • vernieuwde participatieraden
 • burgerinitiatieven,
 • spelregels.   

Belang van participatie

We leven in een wereld die continu in verandering is. Dit heeft ook zijn impact op heel wat aspecten van het leven in onze gemeente. Het lokaal bestuur van Oostkamp wil graag samen toekomst maken: samen met de inwoners en alle spelers / actoren die in Oostkamp actief zijn. Verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid kunnen niet gerealiseerd worden zonder participatie, d.w.z. zonder medewerking van de bevolking of zonder naar hen te luisteren en hen de kans te geven mee te denken en mee te werken. Hetzelfde geldt ook omgekeerd: zonder verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid is het ook niet mogelijk om te participeren, d.w.z. deel te nemen aan het maatschappelijke leven en aan het lokaal beleid.