Nutsleidingen: problemen melden

Ruik je GAS in of rondom je woning, appartement of bedrijf?

=> Bel gratis  naar  0800 65 0 65. Oproepen naar dit nummer krijgen voorrang. Fluvius komt zo snel mogelijk! 

Contactgegevens bij panne

  • Elektriciteit en gas:
    • tel 078 353 500
  • Water (jouw leverancier vind je op je waterfactuur):
  • Internet en telefonie (jouw leverancier vind je op je factuur):
    • Telenet: Telenet-app of via Mijn Telenet | tel 015 666 666.
    • Proximus: MyProximus | tel 0800 22 800

Wat zijn nutswerken?

Nutsmaatschappijen zijn de bedrijven die ervoor zorgen dat je thuis elektriciteit, water, gas, telefonie en/of internet hebt. En ze zorgen voor de openbare verlichting.

Ze voeren regelmatig werken uit om hun net te vernieuwen of om nieuwe aansluitingen te voorzien. Soms gaat het om zeer lokale werken (nieuwe woning of laadpaal aansluiten). Soms zijn het grote werken in de hele straat. Bij nutswerken staan de nutsmaatschappijen zelf in voor de communicatie naar de buurt, voor de signalisatie en voor het herstel van de weg / voetpaden.

Wegenwerken en nutswerken

Voordat de gemeente start met grote wegenwerken, worden ook steeds eerst nutswerken uitgevoerd. Zo zit alles onder de grond goed vooraleer we starten met de werken boven de grond. Bij grote nutswerken werken de nutsmaatschappijen samen en wordt 1 hoofdmaatschappij aangesteld: de piloot. Die moet dan alle nutswerken op elkaar afstemmen. Zo is Fluvius piloot voor de grote nutswerken in de Schooldreef en in Baliebrugge.

Zijn het nutswerken bij wegenwerken? Dan neemt de gemeente de algemene communicatie op. De dag aan dag-communicatie doen de nutsmaatschappijen zelf.

Waarom zijn nutswerken zo complex? 

De ondergrondse kabels en buizen liggen vaak erg dicht bij elkaar (zie foto). Er wordt wel eens vergeleken met Dokter Bibber, het gezelschapsspel waarbij je met een vaste hand stukjes bot moet verwijderen uit een patiënt op de operatietafel. De aannemers moeten net zo voorzichtig te werk gaan. Hiervoor zetten ze gespecialiseerde apparatuur in. Toch zijn onderbrekingen nooit uit te sluiten.

Wat zijn de afspraken bij panne / onderbrekingen? 

Geplande onderbrekingen

Geplande onderbrekingen zijn onderbrekingen die voorzien zijn, bijvoorbeeld om een overbrugging te maken of een aansluiting te doen.
Communicatie: De afspraak is dat de nutsmaatschappijen hier zelf over communiceren. Zij weten immers het best wanneer de werken precies zullen gebeuren. Zij informeren de buurt over de reden, het tijdstip en de duur van de werken. Meestal gebeurt dit met een briefje in de bus. Je vindt deze info ook terug op de website van de nutsmaatschappijen. We dringen als gemeente wel aan op korte onderbrekingen.

Ongeplande onderbrekingen

Deze kunnen uiteraard niet op voorhand aangekondigd worden. Het gaat immers om een plotse panne.

Communicatie: De snelste info vind je via de website van de nutsmaatschappij. Je kan hen ook rechtstreeks contacteren om een probleem te melden of extra info op te vragen.

Focus op veiligheid en herstelling

Van zodra er een panne is, treedt een strikte procedure in werking. De betrokken nutsmaatschappij zorgt in eerste instantie voor de veiligheid. Daarna doen we alles om het probleem op te lossen. Soms kan dat snel, soms is het complex en duurt het langer. We zetten in deze procedure ook de communicatie in gang. Op onze website kun je de situatie het best opvolgen. Onze techniekers op het terrein zorgen dat de info die daar verschijnt zo actueel mogelijk is. Dit is de meest efficiënte manier van werken. Daarom vragen we aan de gemeentes om bezorgde inwoners steeds door te verwijzen naar onze website.

Benedict Missault, Fluvius