Ontharden oprit, terras of pad rond je woning: aanvragen premie

Vraag je premie aan

Vraag een gratis plaatsbezoek van een afkoppelingsdeskundige aan

Inhoud

De gemeente wil hergebruik van regenwater stimuleren: dit vormt de eerste stap in het duurzaam omspringen met water. We voorzien daarom een premie voor regenwaterputten voor wie méér voorziet dan wat verplicht of opgelegd werd.

De tweede stap in duurzaam waterbeheer bestaat uit het maximaal laten infiltreren van regenwater in de ondergrond. Zo kunnen de grondwatertafels tijdens natte periodes opnieuw aangevuld worden en droogt je bodem minder snel uit in periodes van droogte. Hiervoor werd o.a. de premie voor infiltratievoorzieningen in het leven geroepen.

Heb je rond je woning een stuk oprit, terras of pad die je kan verwijderen? Dan kan je de premie voor ontharding aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie moet worden voldaan aan volgende voorwaarden:

  • de verharding werd vergund via een bouw-/omgevingsvergunning
  • de toelage kan voor eenzelfde adres slechts eenmaal per onderdeel of oppervlakte worden aangevraagd
  • de kosten gemaakt voor het wegnemen van de verharding zijn gefactureerd na 17 september 2020
  • enkel particulieren of een door het gemeentebestuur erkende vereniging komen voor de toelage in aanmerking. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

Toelage

Toelage voor het vervangen van verharde oppervlakte door rechtstreekse infiltratie in de ondergrond:

  • 5 euro per m² met een minimum van 10 m² en een maximum van 40 m²

Procedure

De aanvraag voor de premie dient te gebeuren het e-formulier.

Meer info

Wil je graag professioneel en onafhankelijk advies over de plaatsing van een infiltratievoorziening op particulier terrein? Vraag dan via het e-formulier een gratis plaatsbezoek aan van de gemeentelijke afkoppelingsdeskundige.