Groendak: info en aanvragen premie

Vraag je premie aan

Inhoud

De gemeente ondersteunt inwoners die een groendak aanleggen. Een groendak is een kleine plantentuin die je op je dak aanlegt.

Voordelen

 • Het groen is onderhoudsvriendelijk en heeft een levensduur van wel 30 jaar als de drainage goed is.
 • De vegetatielaag dempt omgevingsgeluiden.
 • De planten en bloemen zijn goed voor de insecten.
 • De riolering wordt ontlast door een langzame afwatering van het systeem.
 • Door de isolerende werking bespaar je op energie.
 • Je brengt meer 'groen' en zo ook 'rust' aan in je omgeving.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie moet cumulatief worden voldaan aan:

 • de woning of het gebouw kreeg een bouw-/omgevingsvergunning
 • de aanleg werd nog niet eerder verplicht via een omgevingsvergunning
 • de aanleg van het groendak en de woning moeten in overeenstemming zijn met de bestaande wetten, reglementen en verordeningen
 • de aanleg moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap en het groendak moet minstens tien jaar in goede staat behouden blijven
 • de dakconstructie moet voldoende draagkracht bezitten voor een groendak (raadpleeg hiervoor een architect of ingenieur)
 • het groendak dient een permanent en definitief karakter te hebben 
 • de toelage kan voor eenzelfde adres slechts eenmaal per onderdeel of oppervlakte worden aangevraagd
 • de aanleg is gefactureerd na 17 september 2020
 • enkel particulieren of een door het gemeentebestuur erkende vereniging komen voor de toelage in aanmerking. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord
 • de minimale oppervlakte van het groendak is 6 m², de maximale oppervlakte is 40 m².
 • het dak moet geïsoleerd zijn: de warmteweerstandscoëfficiënt R van het isolatiemateriaal op het dak bedraagt minimum 3,5 m²K/W
 • het groendak heeft minstens een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag over de volledig aangelegde oppervlakte. Ook de aanleg met groendaktegels met deze lagen is toegelaten
 • de toelage geldt voor de aanleg van een extensief of een intensief groendak, maar niet voor terrassen en paden

Toelage

De premie bedraagt 25 euro per m² aangelegd groendak met een maximum van 1.000 euro (of maximum 40 m²).

Procedure

De aanvraag voor de premie dient te gebeuren via het e-formulier.