De politie: politiezone Het Houtsche

Inhoud

Bel voor dringende politiehulp 101.
Geen spoed, wel politie? Bel 050 82 08 00.

Oostkamp maakt deel uit van de politiezone Het Houtsche, samen met de gemeenten Beernem en Zedelgem. Op geregelde tijdstippen komt de zoneraad samen met vertegenwoordigers van de 3 gemeenten. Oostkamp wordt vertegenwoordigd door de burgemeester en 7 politieraadsleden.

In Oostkamp heeft de politie een Onthaal in OostCampus:

  • alle niet-dringende aangiften, klachten of meldingen
  • afgifte van gevonden voorwerpen (deze gevonden voorwerpen worden nadien bijgehouden door de dienst Burgerzaken waar ze opgehaald kunnen worden door de eigenaar)
  • wapens: alle inlichtingen over wapens en de reglementering kan men verkrijgen bij de politie.
  • aanvraag vakantietoezicht op de woningen
  • aanvraag advies inbraakbeveiliging woning (zie downloads)

Interventie – dringende politiehulp:

  • De interventie is zonaal georganiseerd en werkt 24/24 uur.
  • Deze dienst komt tussen voor alle dringende politionele interventies en is oproepbaar via tel 101

Voor alle andere dienstverlening van de politie

verwijzen we naar de website van Het Houtsche.