Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark