Planologisch attest

Inhoud

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf en maakt duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Procedure

  • Aanvragen moeten ingediend worden bij de gemeente. Zij onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid. De Codex Ruimtelijke Ordening en het uitvoeringsbesluit bepalen wie bevoegd is. 
  • In een aantal gevallen stuurt de gemeente de aanvraag door naar de provincie of het gewest. In alle andere gevallen handelt de gemeente de aanvraag zelf verder af. 
  • Belangrijk is ook dat waar volgens de oude regeling op gemeentelijk niveau het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd was om over de aanvraag te beslissen, het volgens de nieuwe regeling de Gemeenteraad is.
  • Aanvragen moeten verplicht opgesteld zijn onder verantwoordelijkheid van een ruimtelijk planner.

Regelgeving