Pastorie Waardamme

Deze voormalige pastorie dateert uit de 18de eeuw. De hoofdingang van de pastorie bevond zich aan de kerkzijde. De zone tussen het gebouw en de huidige Beekstraat was de tuin van de voormalige pastorie. Op het kadasterplan van 1835 staat ten zuidoosten van de pastorie een koetshuis getekend.

In juli 1957 kocht de gemeente Waardamme deze site. In 1959 werd de Beekstraat aangelegd. Korte tijd later werd langs deze nieuwe straat gestart met de bouw van de nieuwe pastorie, die de naam Huis Emmaüs krijgt, en het parochiaal centrum Wara.

De oude pastoriewoning deed vanaf 1962 dienst als gemeentehuis. De Brugse architect Arthur Degeyter (1919-2004) tekende plannen voor een toch wel grondige verbouwing die in 1972 werd gerealiseerd. De pastorietuin maakte plaats voor het Dorpsplein. De achtergevel van het gebouw werd omgevormd tot de nieuwe – naar het plein gerichte – voorgevel. Het koetshuis werd in 1997 tot een publieke sanitaire voorziening verbouwd. Van 1962 tot aan de gemeentefusie in 1977 werd het gebouw als gemeentehuis gebruikt. De letters op de gevel zijn stille getuigen van deze tijdelijke invulling.

Na de fusie bood het gebouw onderdak aan de sociale dienst van OCMW Oostkamp. In 2012 verhuisden de diensten van het OCMW naar het bestuurs- en dienstencentrum OostCampus in Oostkamp. Het gebouw kreeg opnieuw een nieuwe bestemming. Op het gelijkvloers kwam de lokale afdeling van de gemeentebibliotheek. De eerste verdieping werd als kantoorruimte verhuurd.

Het gebouw werd in 1962 als gemeentehuis in gebruik genomen (zie foto). De foto werd genomen tussen 1962 en de verbouwing in 1972. De voormalige pastorie deed toen dienst als gemeentehuis. Doorheen de tuinzone liep een pad van de Beekstraat tot aan de ingang van het gebouw.

In 2022 werden het Dorpsplein en de kerkomgeving opnieuw aangelegd met respect voor de historische waarde van de gebouwen en de omgeving.