Participatieraden

De klassieke adviesraden zijn in 2019 omgevormd tot algemene raden, ook wel participatieraden genoemd. Met de nieuwe aanpak wil het lokaal bestuur ervoor zorgen dat de raden aangepast zijn aan de huidige samenleving en zo een krachtigere rol kunnen spelen binnen de gemeente en actief meewerken aan een gemeente vol betrokkenheid, verbondenheid en toegankelijkheid. Naast de raden zijn ook verschillende werkgroepen actief. 

Als basisprincipes gelden een vrije en open samenstelling (o.m. door de algemene vergaderingen openbaar te maken) en een grotere autonomie. De raden kiezen zelf welke rollen zij willen opnemen en hoe dit gebeurt. De verschillende mogelijke rollen die de raden kunnen opnemen zijn: 
- Belangenbehartigend
- Adviserend
- Organiserend
- Opdrachthoudend
- Sensibiliserend
- Verbindend