Parkeren

Parkeerbeleid in Oostkamp

  • In Oostkamp kan je overal gratis parkeren. Dit vindt de gemeente een belangrijk principe. Ook in de toekomstige ondergrondse parking in de Schooldreef in Oostkamp zal men gratis kunnen parkeren.
  • Er zijn wel verschillende parkeerregimes. Die gaan van onbeperkt parkeren in tijd (24/7) tot kortparkeren in de winkelcentra (15 of 30 minuten). De blauwe zones (zones waar parkeren in tijd beperkt is) zijn aangeduid met blauwe verkeersborden met de witte P en het symbool van een parkeerschijf. Je legt de parkeerschijf op een zichtbare plaats achter de voorruit. In een blauwe zone mag je standaard maximum twee uur parkeren. Geldt er een langere of kortere parkeertijd, dan staat dit aangeduid op het onderbord.
  • In Oostkamp zijn er geen parkeerzones voorbehouden voor bewoners met een bewonerskaart. Dit past niet in de filosofie van het huidig parkeerbeleid.