Parkeerplaats voor personen met een handicap: voorwaarden en aanvraag

Vraag een parkeerplaats aan

Inhoud

Je kan bij de gemeente een aanvraag indienen om op openbaar domein een parkeerplaats voor personen met een handicap te voorzien.

Voorwaarden

De aanvrager:

  • is inwoner van de gemeente Oostkamp.
  • beschikt over een geldige parkeerkaart voor gehandicapten, uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid.
  • kan een algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid voorleggen, waaruit blijkt dat hij/zij een vermindering van zelfredzaamheid inzake verplaatsingsmogelijkheden heeft van ten minste 2 punten. Dit komt neer op ‘grote moeilijkheden’.
  • is zelf bestuurder van het voertuig of is passagier bij een inwonend persoon.
  • beschikt op eigen terrein niet over een garage, inrit of parkeerplaats die een vlotte toegankelijkheid waarborgt.

Procedure

Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier hierboven.

De dienst Publieke Ruimte adviseert de aanvraag en houdt rekening met een aantal objectieve elementen:

  • Wat is de parkeerdruk in de omgeving? Er moet een voldoende hoge parkeerdruk zijn.
  • Ligt er in de nabijheid van de aangevraagde locatie al een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap? Wat is het nut van een bijkomende voorbehouden plaats ten opzichte van de impact op de parkeerdruk?
  • Is het instellen van een voorbehouden parkeerplaats op de aangevraagde locatie ruimtelijk en verkeerstechnisch mogelijk?

De dienst Publieke Ruimte legt het advies voor aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat een beslissing neemt over de aanvraag. In geval van een gunstige beslissing wordt het dossier voorgelegd aan de Gemeenteraad, die een beslissing neemt over een aanvullend gemeentelijk reglement op de Politie van het Wegverkeer.