Parkeerkaart voor personen met een handicap

Inhoud

Deze kaart is voor personen die problemen hebben met mobiliteit en biedt volgende voordelen:

 1. Parkeren voor onbepaalde duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone).
 2. Parkeren op plaatsen voorzien voor personen met een handicapvrijstelling van het betalen van parkeergeld (niet alle gemeenten kennen die vrijstelling toe).
 3. Gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS en de SNCB.

Voorwaarden

 • Je hebt minstens 12 punten in de evaluatie van de vermindering van je ‘zelfredzaamheid’ (als je ouder dan 18 bent). Dit is de mate waarin je handicap je belemmert in dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, je wassen, poetsen …
 • Je hebt minstens 2 punten op het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen). Dit wil zeggen dat je door je handicap grote moeilijkheden hebt om je te verplaatsen of dat je je onmogelijk kan verplaatsen zonder hulp van iemand anders of zonder hulpmiddelen.
 • Je hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen.
 • Je bent volledig verlamd aan beide armen of beide armen werden geamputeerd.
 • Je hebt toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen. Scooters en driewielers komen niet in aanmerking.
 • Je hebt een erkenning van 80% of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag.
 • Je bent oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer. 

Procedure

 • Via het contactformulier op de website van DG Personen met een handicap of
 • Je wenden tot het ziekenfonds of tot de Sociale dienst van de gemeente.

De aanvraag wordt elektronisch geregistreerd aan de hand van een korte vragenlijst en wordt daarna doorgestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid die dan bij de huisarts het medisch verslag zal opvragen.

Bij goedkeuring ontvang je na ongeveer 6 weken jouw parkeerkaart via de post.

Wat meebrengen

Identiteitskaart